MERE OM COACHING, PSYKOTERAPI & METAKOGNITIV COACHING

Afhængig af hvilke udfordringer du kommer med og hvad du ønsker at opnå med samtalerne, tager jeg afsæt i min faglighed indenfor coaching, psykoterapi og metakognitiv coaching. Du kan læse mere her:

ID-PSYKOTERAPI

Psykoterapi er samtaleterapi. ID står for integrativ og dynamisk og som ID’er er mit faglige ståsted en holistisk tilgang og en kombination af flere psykologiske retninger. Afhængig af dig, dit udgangspunkt og hvad du ønsker at få ud af dit forløb, udforsker- og arbejder vi sammen i et trygt og anerkendende rum. Terapi handler dybest set om at finde hjem til sig selv.

Psykoterapi fokuserer på først, at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på, at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Med andre ord handler psykoterapi om at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i, og forstå deres psykiske problemer for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

I Danmark er titlen ’psykoterapeut’ ubeskyttet Derfor er titlen psykoterapeut MPF et kvalitetsstempel, da den stiller en række krav til terapeutens uddannelsesbaggrund og erfaring. En psykoterapeut MPF er to-faglig. Denne to-faglighed betyder, at en psykoterapeut MPF, er et menneske med livserfaring, erhvervserfaring og viden fra praksis.

Ændre link til: https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/hvad-er-en-psykoterapeut-mpf/

COACHING

Coaching er handlingsorienteret og hjælper dig til at forstå dine udfordringer, få overblik over dine muligheder, så du kan træffe nye valg. Coaching tager afsæt i en ændring du ønsker i dit liv og målet er, at skabe en positiv, vedvarende forandring og dermed gøre op med nuværende mønstre, begrænsende overbevisninger og handlinger. Det lyder nemt, men det er det ikke altid, for så havde du nok gjort det allerede. Positive, vedvarende forandringer kalder på bevidstgørelse, retning, motivation, kompetence og vedholdenhed, da det ofte er et farvel til mangeårige vaner og automatiske reaktioner. Bare prøv at beslutte dig for at børste tænder med den anden hånd i en uge!

METAKOGNITIV COACHING

Forskere anslår at vi har ca. 60.000 tanker om dagen om dagen, det er mange! Nogle tanker påvirker vores mentale og fysiske tilstand, andre gør ikke, der er nemlig forskel på hvor meget fokus vi giver de enkelte tanker. Den metakognitive tilgang tilstræber at hjælpe den enkelte til at ændre strategier omkring uhensigtsmæssig opmærksomhed på bestemte tanker (overtænkning) som kan føre til mistrivsel mv.

Forestil dig et problem du har, problem 1. Forestil dig at du bruger uforholdsmæssig meget tid og energi på at tænke over problem 1, og lad os kalde det for problem 2. Tager problem 2 over vil du opleve, at du tænker og grubler for meget. Her kan den metakognitive tilgang gøre en forskel.

Adrian Wells er ophavsmanden til den metakognitive tilgang, en af de nyere metoder indenfor psykologien.

Metakognitioner er vores tanker om tanker, følelser og andre kognitive processer. Hvor andre terapiretninger arbejder med og forholder sig til indholdet af tankerne, arbejdes der i den metakognitive tilgang med de metakognitive overbevisninger og altså med at omstrukturere tankeprocesserne så overtænkning og grublerier reduceres.

Jeg er certificeret metakognitiv stresscoach fra neokognitivt institut https://www.neokognitivtinstitut.dk

KONTAKT MIG

Sidder du med et spørgsmål, eller er du nysgerrig på, hvordan jeg kan hjælpe dig. Så send mig en mail eller ring til mig.

Jeg står klar til at hjælpe dig!